کاتالوگ چراغ مگنتی آهنربایی

Magnetic Lights

چراغ آویز مگنتی SH-MP20-2M

کد :

چراغ آویز مگنتی با جنس بدنه آلومینیوم با ولتاژ48 ولت و توان مصرفی 10 وات قابل سفارش می باشد و امروزه علاوه بر بحث تامین نور این چراغ مگنتی به دلیل زیبایی ظاهری نیز بسیار مورد توجه معماران قرار گرفته است.برای نورپردازی یک جسم ۳ بعدی از این نوع چراغ ها استفاده می شود.


قیمت : تماس بگیرید

چراغ خطی مگنتی SH-MF20-2M

کد :

چراغ خطی مگنتی با جنس بدنه آلومینیوم با ولتاژ48 ولت و توان مصرفی 30 وات با طول 90 سانتی مترقابل سفارش می باشد و امروزه کاربری این چراغ برای تامین نور عمومی فضا است و پخش نور به صورت یکنواخت انجام می شود،این چراغ برای بخش هایی که نور یکنواخت نیاز داریم مانند فضا


قیمت : تماس بگیرید

چراغ مگنتی خطی SH-MF30-2M

کد :

چراغ خطی مگنتی با جنس بدنه آلومینیوم با ولتاژ48 ولت و توان مصرفی 30 وات با طول 90 سانتی مترقابل سفارش می باشد و امروزه کاربری این چراغ برای تامین نور عمومی فضا است و پخش نور به صورت یکنواخت انجام می شود،این چراغ برای بخش هایی که نور یکنواخت نیاز داریم مانند فضا


قیمت : تماس بگیرید

چراغ نقطه ای مگنتی SH-MG12-2M

کد :

چراغ مگنتی نقطه ای با جنس بدنه آلومینیوم با ولتاژ48 ولت و توان مصرفی 18 وات قابل سفارش می باشد و امروزه برای تامین نور بخش هایی از فضا که نیاز به نور با تاکید بیشتر و الگوی نور داریم، این چراغ گزینه مناسبی خواهد بود. علاوه بر بحث تامین نور این چراغ به دلیل زیبا


قیمت : تماس بگیرید

چراغ آویز مگنتی SH-MP10-2M

کد :

چراغ آویز مگنتی با جنس بدنه آلومینیوم با ولتاژ48 ولت و توان مصرفی 10 وات قابل سفارش می باشد و امروزه علاوه بر بحث تامین نور این چراغ مگنتی به دلیل زیبایی ظاهری نیز بسیار مورد توجه معماران قرار گرفته است.برای نورپردازی یک جسم ۳ بعدی از این نوع چراغ ها استفاده می شود.


قیمت : تماس بگیرید

چراغ نقطه ای مگنتی SH-MG18-2M

کد :

چراغ مگنتی نقطه ای با جنس بدنه آلومینیوم با ولتاژ48 ولت و توان مصرفی 18 وات قابل سفارش می باشد و امروزه برای تامین نور بخش هایی از فضا که نیاز به نور با تاکید بیشتر و الگوی نور داریم، این چراغ مگنتی گزینه مناسبی خواهد بود. علاوه بر بحث تامین نور این چراغ به دلیل زیبا


قیمت : تماس بگیرید

چراغ موضعی مگنتی SH-MT25-2M

کد :

چراغ موضعی با جنس بدنه آلومینیوم با ولتاژ48 ولت و توان مصرفی 25 وات قابل سفارش می باشد و امروزه علاوه بر بحث تامین نور این چراغ به دلیل زیبایی ظاهری نیز بسیارمگنتی مورد توجه معماران قرار گرفته است.برای نورپردازی تاکیدی مانند نورپردازی یک تابلو یا نورپردازی یک


قیمت : تماس بگیرید

چراغ مگنتی خطی SH-MF10-2M

کد :

چراغ خطی مگنتی با جنس بدنه آلومینیوم با ولتاژ48 ولت و توان مصرفی 30 وات با طول 90 سانتی مترقابل سفارش می باشد و امروزه کاربری این چراغ برای تامین نور عمومی فضا است و پخش نور به صورت یکنواخت انجام می شود،این چراغ برای بخش هایی که نور یکنواخت نیاز داریم مانند فضا


قیمت : تماس بگیرید

چراغ خطی مگنتی SH-MF40-2M

کد :

چراغ خطی مگنتی با جنس بدنه آلومینیوم با ولتاژ48 ولت و توان مصرفی 30 وات با طول 90 سانتی مترقابل سفارش می باشد و امروزه کاربری این چراغ برای تامین نور عمومی فضا است و پخش نور به صورت یکنواخت انجام می شود،این چراغ برای بخش هایی که نور یکنواخت نیاز داریم مانند فضا


قیمت : تماس بگیرید

چراغ موضعی مگنتی SH-MT10-2M

کد :

چراغ مگنتی موضعی با جنس بدنه آلومینیوم با ولتاژ48 ولت و توان مصرفی 25 وات قابل سفارش می باشد و امروزه علاوه بر بحث تامین نور این چراغ به دلیل زیبایی ظاهری نیز بسیار مورد توجه معماران قرار گرفته است.برای نورپردازی تاکیدی مانند نورپردازی یک تابلو یا نورپردازی یک


قیمت : تماس بگیرید

منبع تغذیه چراغ مگنتی MD100-2M

کد :


قیمت : تماس بگیرید

چراغ خطی متحرک مگنتی SH-MFA12-2M

کد :

چراغ مگنتی خطی متحرک با جنس بدنه آلومینیوم با ولتاژ48 ولت و توان مصرفی 6 وات قابل سفارش می باشد و امروزه از این چراغ ها برای تامین نور عمومی فضا و برای روشن کردن یکنواخت دیوارها استفاده می شود و کاربری آن ها درتامین روشنایی اداری و ویلاهای مدرن است و قابلیت ت


قیمت : تماس بگیرید

ریل مگنت روکار SH-MPS-2M

کد :


قیمت : تماس بگیرید

چراغ مگنتی خطی متحرک SH-MFA6-2M

کد :

چراغ مگنتی خطی متحرک با جنس بدنه آلومینیوم با ولتاژ48 ولت و توان مصرفی 6 وات قابل سفارش می باشد و امروزه از این چراغ ها برای تامین نور عمومی فضا و برای روشن کردن یکنواخت دیوارها استفاده می شود و کاربری آن ها درتامین روشنایی اداری و ویلاهای مدرن است و قابلیت ت


قیمت : تماس بگیرید

ریل مگنت توکار SH-MPR-2M

کد :


قیمت : تماس بگیرید

چراغ مگنتی نقطه ای متحرک SH-MGA6-2M

کد :

چراغ مگنتی نقطه ای متحرک با جنس بدنه آلومینیوم با ولتاژ48 ولت و توان مصرفی 6 وات قابل سفارش می باشد و امروزه از این چراغ ها برای تامین نور بخش هایی از فضا که نیاز به نور با تاکید بیشتر و الگوی نور داریم و یا برای نورپردازی اشیا ۳ بعدی یا تابلوها (یا برای نورپر


قیمت : تماس بگیرید

چراغ مگنتی نقطه ای متحرک SH-MGA12-2M

کد :

چراغ مگنتی نقطه ای متحرک با جنس بدنه آلومینیوم با ولتاژ48 ولت و توان مصرفی 6 وات قابل سفارش می باشد و امروزه از این چراغ ها برای تامین نور بخش هایی از فضا که نیاز به نور با تاکید بیشتر و الگوی نور داریم و یا برای نورپردازی اشیا ۳ بعدی یا تابلوها (یا برای نورپر


قیمت : تماس بگیرید

رابط ریل توکار چراغ مگنتی سقف به سقف سه طرفه

کد :


قیمت : تماس بگیرید

رابط ریل توکار چراغ مگنتی سقف به سقف SH-MCCRC-2M

کد :


قیمت : تماس بگیرید

رابط الکتریکال متحرک چراغ مگنتی SH-MEAC-2M

کد :


قیمت : تماس بگیرید

رابط ریل توکار چراغ مگنتی سقف به سقف چهارطرفه

کد :


قیمت : تماس بگیرید

رابط ریل روکار چراغ مگنتی مستقیم – ۹۰ درجه SH-MSCC-2M

کد :


قیمت : تماس بگیرید

رابط ریل توکار چراغ مگنتی دیوار به سقف SH-MWCRC-2M

کد :


قیمت : تماس بگیرید

ریل رابط توکار چراغ مگنتی سقف به دیوار SH-MCWRC-2M

کد :


قیمت : تماس بگیرید

رابط الکتریکال مستقیم چراغ مگنتی SH-MEDC-2M

کد :


قیمت : تماس بگیرید

رابط ریل روکار سقف به سقف سه طرفه SH-MSCC3W-

کد :


قیمت : تماس بگیرید

رابط ریل روکار سقف به دیوار SH-MSRC-2M

کد :


قیمت : تماس بگیرید

رابط ریل روکار چهار طرفه SH-MSCC4W-2M

کد :


قیمت : تماس بگیرید

تعمیرات انواع چراغ
طراحی و اجرا